Maatschappelijke begeleiding

Wanneer vluchtelingen vanaf een azc verhuizen naar een eigen woning, staan zij er vaak helemaal alleen voor. Zij hebben nog geen netwerk, spreken de taal niet (voldoende) en moeten ontzettend veel regelen. Goede begeleiding is in deze eerste periode dan ook van essentieel belang. Die begeleiding bieden de maatschappelijk begeleiders van VluchtelingenWerk. 
placeholder

Wat is maatschappelijke begeleiding? 

Onze maatschappelijk begeleiders zijn vaak de eerste Nederlandse contacten die vluchtelingen hebben in hun nieuwe woonplaats: zij vormen de brug naar de Nederlandse samenleving. Uitgangspunt van de maatschappelijke begeleiding is dat vluchtelingen zelfstandig gebruik leren maken van alle voorzieningen, in staat zijn daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kunnen opbouwen als volwaardig participerend burger. Maatschappelijk begeleiders bieden, naast praktische hulp, een luisterend oor. Wanneer zij signaleren dat er problemen spelen, wordt gekeken of de vluchteling moet worden doorverwezen naar een andere partij in de woonplaats. 

Ons aanbod maatschappelijke begeleiding

Wij bieden vluchtelingen in bijna alle gemeentes binnen VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland maatschappelijke begeleiding. Ons aanbod bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Praktische hulp

Maatschappelijk begeleiders ondersteunen vluchtelingen bij regelwerk op het gebied van wonen, zorg, werk, inkomen, verzekeringen, onderwijs en overige basisvoorzieningen. Daarmaast richten we ons op kennismaking met de lokale samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven bij een dokter of op een school voor de kinderen, een uitkering aanvragen, een bankrekening openen, de post lezen, rekeningen betalen en een verzekering afsluiten. Maar ook praktische informatie: kennismaken met de buren of de locatie van het gemeentehuis of de supermarkt. 

2. Hulp bij start inburgering

Vluchtelingen moeten verplicht inburgeren, maar zijn vaak niet bekend met de regels rondom inburgering. Onze vrijwilligers geven informatie over het inburgeringstraject en bieden praktische hulp bij het inschrijven voor een inburgeringscursus (indien nodig). 

3. Stimuleren van participatie en integratie

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk meedraaien in hun nieuwe gemeente, maar kunnen daarbij wel een steuntje in de rug gebruiken. Onze vrijwilligers begeleiden en coachen hen tijdens het kennismaken met lokale (maatschappelijke) organisaties, zoals buurthuizen, vrijwilligersorganisaties, bibliotheken, verenigingen, clubs en welzijnsorganisaties. Op die manier maken zij een start met de participatie. 

4. Uitvoering van het participatieverklaringstraject

Vluchtelingen zijn verplicht een participatieverklaring te ondertekenen. Met het participatieverklaringstraject bereidt VluchtelingenWerk vluchtelingen voor op het tekenen van deze verklaring. Tijdens dit traject wordt gedurende vier workshops ingegaan op de inhoud van de verklaring en de Nederlandse kernwaarden. Door de workshops begrijpen vluchtelingen beter wat de verklaring inhoudt, en krijgt deze meer gewicht.

Maatwerk 

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland voert de maatschappelijke begeleiding uit in opdracht van de gemeente. Ons aanbod in de diverse gemeenten binnen onze regio kan verschillen, want onze diensten zijn altijd maatwerk en sluiten aan bij de vraag van de gemeente.