Maatschappelijke begeleiding

Als vluchtelingen van een asielzoekerscentrum naar een gemeente verhuizen, komt er veel op hen af. Denk aan het regelen van zaken rondom basisvoorzieningen zoals gezondheidszorg, toeslagen, woningzaken en onderwijs. Samen met onze maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in de gemeente en leert hij de geschreven en ongeschreven regels van de samenleving kennen. We besteden veel aandacht aan het vergroten van het sociale netwerk en aan zelfredzaamheid.
placeholder

Maatschappelijke begeleiding is er in varianten, van 8, 12 en 18 maanden. Het traject van 18 maanden omvat het volgende:

  • Uitvoeren van een brede intake om de behoeften en mogelijkheden van een statushouder snel in kaart te brengen.
  • Opstellen van een nulmeting, tussenmeting en eindmeting op de domeinen huisvesting, financiën, sociaal netwerk, tijdsbesteding, werk en opleiding, maatschappelijke participatie op basis van de Zelfredzaamheids-Matrix.
  • Onafhankelijke voorlichting over inburgering en het inburgeringsaanbod.
  • Uitvoeren van workshops voorafgaand aan de ondertekening van de participatieverklaring.
  • Coaching door vrijwilligers rondom allerlei zaken waar vluchtelingen tegen aan lopen als ze nieuw in de gemeente komen wonen.
  • Partcipatiecoach die de sociaal-maatschappelijke participatie en waar mogelijk de arbeidsparticipatie versterkt.

De begeleiding gebeurt door deskundige vrijwilligers, ondersteund door betaalde professionals.