Procedures, wetten en beleid

Alles over de toelating, opvang, integratie en terugkeer van vreemdelingen is vastgelegd in procedures, wetten en beleid. Hoe is de asielprocedure geregeld? Welke vergunningen zijn er? Wat houdt het Vluchtelingenverdrag in? Hoe zit het met inburgering? Op deze pagina's lees je er meer over.

Procedures, wetten en beleid rondom vluchtelingen en asielzoekers

 

Asielprocedure

Tijdens de asielprocedure beslist de IND of iemand recht heeft op een verblijfsvergunning. Kijk hoe dat werkt.

Lees verder

Wachttijden

De wachttijd voor de behandeling van een asielaanvraag kan inmiddels oplopen tot bijna twee jaar. Zie hier ons overzicht van alle ontwikkelingen.

Lees verder

Reguliere vergunningen

Sommige vluchtelingen krijgen een reguliere vergunning. Wat houdt die vergunning precies in?

Lees verder

Gezinshereniging

Gezinsleden die door hun vlucht gescheiden zijn, hebben recht op gezinshereniging. De voorwaarden zijn zeer streng.

Lees verder

Huisvesting

Vluchtelingen worden door heel Nederland gehuisvest. Hun woonplaats kiezen ze niet zelf.

Lees verder

Opvang

Hoe is de opvang van asielzoekers geregeld in de verschillende stadia van de asielprocedure?

Lees verder

Inburgering

Mensen die voor lange tijd met een verblijfsvergunning in Nederland komen wonen, moeten Nederlands leren en weten hoe de samenleving in elkaar zit. Dat heet inburgeren.

Lees verder

Naturalisatie

Nederlander worden biedt zekerheid en nieuwe mogelijkheden. Bekijk voordelen en voorwaarden.

Lees verder

Terugkeer

Asielzoekers van wie het asielverzoek wordt afgewezen, moeten Nederland verlaten. Lees alles over vrijwillig vertrek en uitzetten.

Lees verder