Naturalisatie: hoe word je Nederlander?

Naturaliseren is een ander woord voor 'Nederlander worden'. Een vluchteling die is genaturaliseerd, kan een Nederlands paspoort aanvragen.
placeholder

Paspoort: zekerheid en nieuwe mogelijkheden

Een Nederlands paspoort betekent niet alleen de zekerheid van een veilig leven in Nederland. Je krijgt ook de mogelijkheid te reizen naar het buitenland, te stemmen en burgemeester, militair of rechter te worden.

Voorwaarden voor naturalisatie

Nederlander word je niet zomaar. Om in aanmerking te komen voor naturalisatie, moeten vluchtelingen aan voorwaarden voldoen. Zo moeten zij:

  • meerderjarig zijn;
  • de voorgaande vijf jaar onafgebroken in Nederland hebben gewoond;
  • in het bezit zijn van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd;
  • ingeburgerd zijn;
  • bereid zijn de verklaring van verbondenheid af te leggen;
  • de afgelopen vier jaar geen misdrijf hebben gepleegd.

Asielzoekers die uiteindelijk een reguliere verblijfsvergunning hebben gekregen bijvoorbeeld op basis van de pardonregeling moeten ook afstand doen van hun eerste nationaliteit.

Naturalisatie: Nederlander worden in vier stappen

Als vluchtelingen voldoen aan de voorwaarden voor naturaliseren, moeten zij de volgende stappen zetten voordat ze officieel Nederlander zijn.

Stap 1: naturalisatieverzoek bij de gemeente
Het traject om Nederlander te worden, begint bij de gemeente. De vluchteling die wil naturaliseren, dient daar een naturalisatieverzoek in en overlegt de benodigde documenten. Op basis van deze documenten brengt de gemeente advies uit aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De IND heeft vervolgens een jaar de tijd om over de naturalisatie te beslissen.

Stap 2: bewijzen wie je bent
De gemeente controleert of alle documenten aanwezig zijn en stelt hiermee onder andere iemands identiteit vast. Houders van een reguliere vergunning moeten in het bezit zijn van een geboorteakte en een geldig paspoort van hun land van herkomst. Voor houders van een asielvergunning geldt deze eis niet, omdat je van hen niet kunt verwachten dat ze contact opnemen met de regering van het land waar ze vandaan komen. Vaak werden zij namelijk door diezelfde regering vervolgd voordat ze vluchtten.

Stap 3: betalen van de legeskosten
Zodra de gemeente de naturalisatieaanvraag heeft ingediend bij de IND, moet de aspirant-Nederlander leges betalen (geldbedragen die je aan overheidsinstanties betaalt voor diensten en producten). Vluchtelingen betalen een lager tarief dan reguliere vergunninghouders, maar de kosten zijn nog steeds hoog.

Stap 4: bijwonen van de naturalisatieceremonie
Als de IND het verzoek heeft goedgekeurd, dan wordt de aspirant-Nederlander uitgenodigd voor de naturalisatieceremonie, waarbij het Nederlanderschap officieel wordt toegekend. Wie Nederlander wil worden, is verplicht op deze ceremonie te verschijnen en daar de verklaring van verbondenheid af te leggen. De nieuwe Nederlander kan nu een Nederlands paspoort aanvragen.