Afghanistan: Taliban weer aan de macht

Na een bliksemsnelle opmars hebben de Taliban op 15 augustus de Afghaanse hoofdstad Kabul ingenomen en daarmee vrijwel het hele land veroverd. Op deze pagina lees je meer achtergrondinformatie over Afghanistan, de Taliban en Afghaanse vluchtelingen.
placeholder

Wat doet VluchtelingenWerk?

Lees in ons dossier wat wij doen voor Afghaanse vluchtelingen

Met jouw financiële bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek intensief en blijvend aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is daarbij onmisbaar. Hartelijk bedankt voor je steun!

Steun met een gift >> 

Offensief Taliban

In Afghanistan heerst al decennialang oorlog. In een overeenkomst tussen de toenmalige president Trump en de Taliban werd besloten dat de Amerikaanse troepen zich gaan terugtrekken. De nieuwe president Biden kondigde in april aan dat de volledige terugtrekking aanstaande september voltooid zou zijn. Na deze aankondiging volgde een ongekend snelle opmars van de Taliban, die in augustus in een stroomversnelling kwam met de inname van een groot aantal provinciehoofdsteden en uiteindelijk ook Kabul. Daarmee werd de verdrijving van de Taliban, na de aanslagen op de Twin Towers in 2001, teniet gedaan.

Op 11 augustus besloot Nederland om een half jaar geen besluiten te nemen in Afghaanse asielzaken en ook geen Afghanen meer uit te zetten naar het land.

Leven onder de Taliban

Voor de recente opmars waren al veel delen van het land in handen van de Taliban. In de gebieden die nog onder controle waren van de overheid vonden de afgelopen jaren regelmatig aanslagen plaats. In de Talibangebieden wordt al jaren een strikte interpretatie van de sharia toegepast met straffen van executie en verminking. Aan vrouwen wordt de toegang tot onderwijs en de arbeidsmarkt ontzegd. Vrouwen die zich niet aan de strenge voorschriften hielden, werden tijdens de vorige overheersingsperiode van de Taliban (1996-2001)  publiekelijk en gewelddadig gestraft. Afgelopen juli kwam een nieuwsbericht naar buiten dat er 33 personen waren geëxecuteerd in Taliban gecontroleerde gebieden in Kandahar. Het gaat om religieuze geleerden, stamoudsten, maatschappelijke activisten, (vrouwelijke) journalisten en mensenrechtenverdedigers. Daarnaast zijn volgens Human Rights Watch honderden personen gedetineerd en sommigen ook gedood vanwege vermeende banden met de Afghaanse autoriteiten.

Extra groot gevaar 

Onder het bewind van de Taliban lopen de volgende groepen extra groot gevaar:

  • Tolken en andere mensen die gewerkt hebben voor de buitenlandse troepen zijn een doelwit van de Taliban
  • De situatie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan is heel slecht en zal door de overname van het land door de Taliban hoogstwaarschijnlijk ernstig verslechteren
  • Etnische minderheidsgroepen kunnen in Afghanistan gevaar lopen. Een voorbeeld hiervan zijn de sjiitische Hazara's: zij worden regelmatig door extremisten ontvoerd, gemarteld of gedood
  • Bekeerlingen en atheïsten lopen grote risico's gedood te worden
  • LHBT'ers (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) worden vervolgd

Feiten en cijfers

  • Wereldwijd zijn er in 2020 2,8 miljoen Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers  en zijn er 2,9 miljoen binnenlandse ontheemden in Afghanistan
  • In Pakistan bevonden zich in 2020 1,4 miljoen Afghanen
  • In Europa vroegen vorig jaar 47.370 Afghanen asiel aan
  • In Nederland vroegen vorig jaar 389 Afghanen asiel aan. In de eerste helft van 2021 waren dat er 356