Ons werk in Justitieel Centrum Schiphol (JCS)

Asielzoekers die niet via de landsgrenzen, maar bijvoorbeeld met het vliegtuig of via de zeehavens naar Nederland komen, worden vaak ondergebracht in Justitieel Centrum Schiphol. VluchtelingenWerk is het centrum aanwezig en staat de asielzoekers bij. 
placeholder

Wat is het Justitieel Complex Schiphol?

Het Justitieel Complex Schiphol (JCS) is een detentiecentrum nabij Schiphol. Hier verblijven mensen die om verschillende redenen door de Nederlandse autoriteiten zijn vastgezet. Het gaat onder andere om asielzoekers die via de buitengrenzen van het Schengengebied (in Nederland zijn dat de havens en de vliegvelden) Nederland bereiken en niet terug kunnen of willen naar hun land van herkomst.

Asielprocedure in JCS

In Nederland beslist de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) of een asielzoeker in Nederland mag blijven of niet,dat gebeurt tijdens de asielprocedure. Wanneer asielzoekers via de landsgrenzen binnenkomen, doorlopen zij de asielprocedure meestal in een asielzoekerscentrum. Asielzoekers die via het vliegtuig of de havens Nederland bereiken, doorlopen de asielprocedure in het JCS. Zij verblijven gedurende hun procedure in een speciale vleugel van het gebouw.

Onze rol:

Vrijwilligers en medewerkers van VluchtelingenWerk zijn actief in het JCS. Zij voeren onder andere de volgende taken uit: 

  • Wij geven voorlichting over de procedure en bereiden de asielzoekers voor op de gehoren met de IND.
  • Wij wonen (indien nodig of gewenst) de gehoren bij tussen de asielzoeker en de IND.
  • Wij ondersteunen asielzoekers gedurende hun procedure, ook als deze – na een afwijzing – langer duurt en de asielzoekers langer in detentie verblijven.
  • Wij verzamelen – zo nodig – documentatie over de herkomstlanden van asielzoekers, ter ondersteuning van de advocaat van de asielzoekers.
  • Wij kaarten de knelpunten die wij tegenkomen binnen de procedure en de verblijfsomstandigheden van de asielzoekers in het JCS aan bij VluchtelingenWerk Nederland.