Klachtenregeling VluchtelingenWerk Nederland

Wij willen al onze cliënten, relaties en medewerkers zorgvuldig behandelen. Toch blijft ons werk het werk van mensen. Er kunnen fouten worden gemaakt. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VluchtelingenWerk Nederland een klachtenregeling.

Wie kan een klacht indienen? 

Iedereen die contact met ons heeft of in het recente verleden heeft gehad, kan een klacht indienen. Ook medewerkers van de stichting kunnen een klacht indienen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over alle zaken die betrekking hebben op de stichting en haar medewerkers (beroepskrachten, vrijwilligers en stagiairs), zoals over een genomen beslissing of gedragingen van een medewerker tegenover u. De gebeurtenis die tot de klacht heeft geleid, mag niet langer dan een jaar geleden hebben plaatsgevonden.

  • In plaats van een klacht in te dienen kunt u er ook voor kiezen om een melding van ongenoegen te doen. Neem hiervoor contact op met de klachtencommissie.

Aan wie kunt u de klacht voorleggen?

Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop een medewerker van de stichting zich tegenover u gedraagt, of als u het niet eens bent met diens beslissing of handeling, is het goed om dit in eerste instantie met de medewerker zelf te bespreken. Wanneer u hierover ontevreden bent en blijft, kunt u het probleem middels het klachtenformulier* voorleggen aan de leidinggevende van de medewerker, en tenslotte bij de directeur. Wanneer ook dit geen oplossing biedt, kunt u het probleem kenbaar maken bij de Klachtencommissie.

Stappenplan klacht indienen

Het stappenplan van de procedure is als volgt:

1. Bespreek uw klacht met betreffende medewerker

  •  Indien dit geen oplossing biedt:

2. Leg uw klacht middels het klachtenformulier op deze pagina voor aan de leidinggevende van betreffende medewerker

  • Indien dit geen oplossing biedt:

3. Leg uw klacht voor aan de directeur

  • Indien ook dit geen oplossing biedt:

4. Dien uw klacht in bij de Klachtencommissie - De contactpersoon klachtenregeling kan u kosteloos hulp bieden bij het op schrift stellen van uw klacht.

Hoe wordt uw klacht behandeld?

De klachtbehandeling werkt met het principe van hoor en wederhoor.

Klachtenformulier

Dien een klacht in met hulp van het klachtenformulier:

Klachtenregelement

Hieronder is het mogelijk de uitgebreide klachtenregeling van VluchtelingenWerk Nederland te lezen.

placeholder

Contact

Wilt u contact opnemen met de contactpersoon klachtenregeling of Klachtencommissie?

Stuur dan een brief naar: VluchtelingenWerk Nederland t.a.v. contactpersoon klachtenregeling Postbus 2894 1000 CW Amsterdam

Of een e-mail naar: klachten@vluchtelingenwerk.nl.