Participatiefonds

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in en deel uitmaken van de Nederlandse samenleving, onder andere door actief te zijn op de arbeidsmarkt.
placeholder

Per 1 januari 2018 van dit jaar heeft Stichting VluchtelingenWerk Zuid-Nederland een Participatiefonds van € 500.000 opgericht om dit ook binnen onze eigen organisatie mogelijk te maken. Doel is om participatie van vluchtelingen binnen onze regio (Limburg, Noord-Brabant en de Bommelerwaard) te bevorderen en om hen te begeleiden richting regulier betaald werk. Het participatiefonds heeft twee doelen:

  • Het creëren van werkervaringsplekken;
  • Het financieren van participatieactiviteiten.

Het participatiefonds blijft voor onbepaalde tijd beschikbaar en blijft voor deze genoemde doelen bestemd. Er zullen stortingen plaatsvinden indien dat mogelijk is. Het fonds zal niet voor andere doelen worden ingezet.