Veranderopgave Inburgering

In 2021 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Wat gaat er precies voor gemeenten veranderen? Lees hier meer over de Veranderopgave Inburgering.
placeholder

De vrijblijvendheid verdwijnt uit het Nederlandse integratiebeleid. Bij de nieuwkomer en bij de overheid. Dat is de kern van de nieuwe wet van minister Koolmees. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering, ze krijgen als de nieuwe wet begin 2021 ingaat de regierol. ‘Er wordt nog uitgewerkt hoe het straks moet worden georganiseerd, niet alles is nog concreet. Maar het is wel overduidelijk dat de Veranderopgave Inburgering een flinke inspanning van gemeenten vraagt’, zegt Mirjam Huisman, directeur-bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland. ‘Wij zetten ons graag in als sparringpartner van de gemeenten. Om mee te denken, om nieuw beleid vorm te geven en om gemeenten werk uit handen te nemen.'

Lees hier het interview met Mirjam Huisman, directeur bestuurder van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, over de Veranderopgave.

Themadossier 

Klik hier voor ons Themadossier Veranderopgave Inburgering

Whitepaper

Met het oog op de nieuwe Wet Inburgering heeft VluchtelingenWerk een whitepaper opgesteld. In dat document geven wij enkele aanbevelingen waar gemeenten op kunnen letten bij het inkopen van de dienstverlening.
In de whitepaper  ‘Stap voor stap richting de nieuwe Wet Inburgering’ staat voor ons het belang van de inburgeraar voorop. Een goede nieuwe wet, participatief taalaanbod, informeel leren, individuele aandacht en maatwerk door begeleiding in de klas: dat alles zorgt voor snellere integratie in de Nederlandse samenleving.

Nieuwsbrief voor Gemeenten

VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland brent vier keer per jaar en digitale Nieuwsbrief voor Gemeenten uit. Die staat in 2020 volledig in het teken van de Veranderopgave. Blijf op de hoogte en laat u informeren over ons werk. Meld u hier aan voor onze Nieuwsbrief.

Klik hier voor de laatste Nieuwsbrief, november 2020.

Klik hier voor de voorlaatste Nieuwsbrief, september 2020.