Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen willen graag zo snel mogelijk aan de slag en bouwen aan een zelfstandige toekomst, maar hoe vind je in Nederland een baan en wat heb je daarvoor nodig? VluchtelingenWerk bereidt vluchtelingen voor op de Nederlandse arbeidsmarkt. 
placeholder

Waarom is voorbereiding op de arbeidsmarkt zo belangrijk?

Werk is de motor van integratie, maar een werk(ervarings)plek vinden is lastig, zeker als je bijvoorbeeld te maken hebt met taalbarrières, onrealistische verwachtingen of gebrek aan kennis over de Nederlandse arbeidsmarkt. Vluchtelingen die wel een baan vinden, werken veelal onder hun niveau. Dit werkt demotiverend en laat waardevolle kennis en ervaring verloren gaan. Met onze aanpak zorgen we ervoor dat vluchtelingen een reële, bewuste en zelfstandige loopbaankeuze kunnen maken die aansluit op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én bij hun competenties en mogelijkheden.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Deelnemers doorlopen een traject van zes maanden. Dit traject bestaat uit persoonlijke begeleiding van een arbeidscoach, 9 trainingsbijeenkomsten in groepsverband en het opdoen van praktijkervaring.

  • Persoonlijke begeleiding:

Deelnemers worden gekoppeld aan een gespecialiseerde vrijwilliger: een arbeidscoach. Samen bespreken ze de verwachtingen van de deelnemer: welk beroep zou hij of zij in Nederland willen uitvoeren? Kan iemand het oude beroep hier weer oppakken en wat is daar voor nodig? Ook worden ervaringen en kwaliteiten geïnventariseerd. Arbeidscoaches zorgen voor het noodzakelijke maatwerk, waardoor de juiste match ontstaat tussen de vluchteling en een werkgever.

  • Groepstraject:

Daarnaast volg de deelnemer een trainingsprogramma, waarin zij/hij zich tijdens negen modules verdiept in o.a. solliciteren, arbeidscultuur, netwerken en het educatiesysteem. Ook gaan de deelnemers op bezoek bij een bedrijf. 

  • Praktijkervaring:

Iedere deelnemer doet na de training ook praktijkervaring op. Daarvoor gaat zij/hij samen met de arbeidscoach op zoek naar een geschikte werkplek die aansluit bij eigen competenties. Denk hierbij aan vrijwilligerswerk, een werkervaringsplek, stage of uiteindelijk betaald werk.

De inhoud van het project sluit aan op de bestaande inburgeringstrajecten (inclusief de module Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt, ONA)

Iets voor uw gemeente?

Steeds meer gemeenten werken samen met VluchtelingenWerk om vluchtelingen niet alleen te laten participeren, maar ook hun ervaring en kennis te laten inzetten. Met gemeenten worden niet alleen individuele afspraken gemaakt over deelname aan ons traject, er wordt vooral ook gewerkt aan een duurzame samenwerking, zodat vluchtelingen niet langer dan nodig afhankelijk zijn van sociale voorzieningen. Deze samenwerking is altijd maatwerk, zo kunnen ook gespecialiseerde programma’s worden ontwikkeld die zich richten op o.a. laaggeletterden.

Lena op weg naar werk

Bekijk hieronder een leuke video over de weg naar werk van Lena.