Project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

Vluchtelingen willen zo snel mogelijk participeren in de Nederlandse samenleving. Zo ook op de arbeidsmarkt. Toetreden op de arbeidsmarkt betekent drempels overwinnen: de taal leren, inburgeringsexamen halen, leren netwerken, een baan zoeken, een culturele kloof overbruggen.

 • Het project

  VluchtelingenWerk werkt samen met werkgevers, opleiders en lokale overheid om 1500 vluchtelingen voor te bereiden op werk in het project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP). Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit op de inburgering. Daardoor worden de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie verminderd en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid, vluchtelingen, werkgevers én overheid, Zo kunnen vluchtelingen zelfbewust keuzes maken, hun weg  vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.

   

  VIP-deelnemer Hussein vertelt

  Hussein heeft via VIP een prachtige stageplek gevonden bij Enza Zaden in Enkhuizen, die helemaal bij zijn achtergrond past. Arbeidscoach Margaret van VluchtelingenWerk heeft als linking pin opgetreden. Hussein vertelt erover in onderstaand filmpje.

  VluchtelingenWerk Nederland

 • Wat kunnen werkgevers doen?

  VIP is een landelijk project van Vluchtelingenwerk. In 50 gemeenten is het project bekend. Ons doel is samen met werkgevers en gemeenten te werken aan versnelde integratie en duurzame inzet van talent. Wilt u ook bijdragen, neemt u dan contact op met Vluchtelingenwerk in uw regio of met uw gemeente om te kijken wat u kunt doen.

  Op dit moment zijn ruim 180 bedrijven betrokken bij project VIP. Die betrokkenheid kent verschillende vormen. Zo bieden werkgevers een stage of werkervaringsplek aan, anderen een kennismaking op de werkvloer (snuffeldag) ook zijn er werkgevers die naar een VIP training komen om vluchtelingen te laten oefenen met solliciteren of de pitches van de VIPpers te horen. En er zijn bedrijven die een ruimte aanbieden waar de training kan plaats vinden of het VIP team kan overleggen.

  De Rabobank werkte onlangs mee aan de naamsbekendheid van VIP door een stuk over het project in hun magazine op te nemen.

  VIP in beeld

  Masoud is een VIP deelnemer uit Oegstgeest die een heel passende werkervaringsplek gevonden heeft. Hij kan zijn ervaring als dijkinspecteur in Iran inzetten bij Rijkswaterstaat. Bekijk hier het filmpje over Masoud bij Rijkswaterstaat.

  VluchtelingenWerk Nederland

  De regionale projectleiders van project VIP zijn:

   

 • Achtergrond
  • De ongunstige arbeidsmarktpositie van vluchtelingen vraagt om specifieke aandacht. De cijfers wijzen uit dat de arbeidsparticipatie de laatste tien jaar niet is verbeterd. Slechts 46% van de vluchtelingen heeft een betaalde baan, veelal een beperkte flexbaan. De drempels voor vluchtelingen zijn hoog, terwijl de Nederlandse overheid vindt dat participatie de eigen verantwoordelijkheid is. Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht en door het onzekere verblijf in een asielzoekerscentrum. Er is sprake van taalachterstand en vluchtelingen zijn vaak niet bekend met de wereld van werk in Nederland. Kennis en vaardigheden om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt zijn vaak onvoldoende ontwikkeld.
  • Daarbij komt dat werkgevers onbekend zijn met vluchtelingen. En onbekend maakt onbemind. Maar de economie trekt aan en VluchtelingenWerk ziet de mogelijkheid om kansen te ontsluiten voor vluchtelingen. VluchtelingenWerk werkt als maatschappelijk partner samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via dit partnerschap zitten we samen met werkgevers om tafel om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vluchtelingen.
  • Op dit moment verblijven 12.000 vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de centra en nog eens eenzelfde aantal doorloopt de inburgering. VluchtelingenWerk biedt in aanvulling op de inburgering een praktijkgericht traject waarin vluchtelingen een reële, bewuste en zelfstandige loopbaankeuze leren maken, die aansluit op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt én bij hun competenties en mogelijkheden. Dit in afstemming met de lokale overheid.
 • Onze rol

  Onze rol is het bevorderen van participatie op de arbeidsmarkt bij 1500 vluchtelingen. Zo kunnen zij toetreden tot de arbeidsmarkt óf kunnen zij een opleiding starten. Dit doen we door:

  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn. Het VIP-traject bestaat verder uit ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken en de inzet van rolmodellen. 
  • Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen en het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een werkervaringsplek. Er is een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep door hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of (vrijwilligers)werk. Ook biedt VluchtelingenWerk expertmeetings en training voor bedrjiven.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van onze integrale aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.

  Bekijk hieronder een infographic over het project VIP of download de infographic.

 • Resultaat

  Met het project VIP willen we de volgende resultaten bereiken:

  • 1500 Vluchtelingen zijn beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief. Zij maken daardoor betere loopbaankeuzes en dit vergroot hun kansen op de arbeidsmarkt;
  • 400 Vrijwilligers zijn getraind als arbeidscoach;
  • Er ligt een beproefd plan van aanpak loopbaanoriëntatie op maat;
  • Er wordt beter aangesloten op de wensen van werkgevers. Het draagvlak en kennis van vluchtelingen wordt bij hen vergroot. Dat zorgt voor een betere match vluchteling-werk;
  • Opbouw van duurzame regionale samenwerking met diverse partners, zoals werkgevers, opleiders en lokale overheid.

   

 • Gezocht: nieuwe arbeidscoaches!

  Voor VIP zijn we op zoek naar nieuwe arbeidscoaches! Als vrijwilliger ga je vluchtelingen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Jij kan voor hen dé schakel zijn naar werk.

  • Ben jij sterk in netwerken, coachen en bemiddelen?
  • Heb jij ervaring op de actuele arbeidsmarkt?
  • Ben je 8 á 16 uur per week beschikbaar?

  Klik hier voor meer informatie.

  "Ik ben mij gaan realiseren hoe bijzonder de rol van een arbeidscoach is, je staat aan het begin van een nieuwe start van iemand.” - Coach, Oost-Nederland

  "Het is heel mooi dat er mensen zijn die vanuit hun hart en vrijwillig anderen willen helpen.” - VIP-deelneemster, Amsterdam

   

  Gemeente & contactpersoon:

  In de onderstaande gemeenten/provincies zijn we nog op zoek naar vrijwilligers. Ben je geïnteresseerd? Mail dan naar het contactpersoon uit jouw regio.

 • Update: laatste nieuws over VIP

  In één jaar 675 vluchtelingen VIPpers

  De eerste vluchtelingen startten in het voorjaar 2016 met project VIP. Sindsdien zijn er 675 mensen met het traject begonnen dat bestaat uit een collectieve training en een stuk individueel maatwerk.
  En nú; voorjaar 2017 gaat VIP verder in volle vaart. Steeds meer gemeenten zien de positieve werking van de integrale aanpak van VIP en werken met ons samen (ruim 50). Bedrijven (ruim 180) openen hun deuren voor vluchtelingen om hun kennis te laten maken met de werkvloer in Nederland.

  De werkvloer op

  Van de vluchtelingen die in 2016 de collectieve training hebben afgerond heeft al 12% snel een betaalde baan gevonden. 62% maakt kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt door een stage te lopen, een leer-werktraject te volgen of een bedrijf te bezoeken en daar zijn of haar beroepsbeeld te testen aan de realiteit. De overige 26% zocht nog een werkervaringsplek die goed aansloot bij de achtergrond van de vluchteling.  Soms hebben VIPpers zo’n specifieke achtergrond, zoals dijkinspecteur Masoud (zie bovenstaand filmpje), dat er wat meer tijd en netwerken nodig is om een plek te vinden waarbij de ervaring en talenten van hen tot hun recht komen en optimaal ingezet worden op de arbeidsmarkt.
  Welke vorm van kennismaking met de arbeidsmarkt wordt gekozen, hangt af van de VIP-deelnemer: wat voor hem de meest passende stap is.

  De succesverhalen komen boven drijven

  Steeds meer vluchtelingen hebben profijt van het project VIP; ze kunnen hun talenten onder woorden brengen en inzetten, zich presenteren, een pitch houden en bouwen een nieuw netwerk op. De vrijwillige arbeidscoaches van VluchtelingenWerk zijn vaak linking pins. Werkgevers hebben profijt van deze talenten en verrijken hun bedrijf met gemotiveerde krachten.

 • Meer weten of meedoen?

  Meer weten over VIP of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar landelijk projectleider Karin de Bruin, kdebruin@vluchtelingenwerk.nl

  De regionale projectleiders van project VIP zijn:

Deel dit met anderen