Juridische begeleiding bij procedures

Behalve juridische begeleiding bij verblijfsvergunningsaanvragen of naturalisatie bieden we ook juridische begeleiding aan bij gezinshereniging.
placeholder

Gezinshereniging
Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin, hebben recht op gezinshereniging. Maar zij krijgen geen advocaat in deze ingewikkelde procedure, die soms wel jaren kan duren. Zij worden voorgelicht over de mogelijkheden van de gezinsherenigingsprocedure en krijgen begeleiding bij het aanvragen en regelen van de gezinshereniging. Want zolang een vluchteling nog niet herenigd is met zijn of haar gezin, is het moeilijk een nieuwe start te maken in Nederland.

Wat houdt onze begeleiding in?
Onze begeleiding houdt bijvoorbeeld in dat we uitleg geven over de procedure, dat we vluchtelingen helpen bij het aanvragen van een visum voor hun gezinsleden en dat we contact over de aanvraag onderhouden met de IND. We doen dit natuurlijk in overleg met de vluchteling. Het is de bedoeling dat zij zoveel mogelijk de regie in eigen hand houden. Als een aanvraag is afgewezen, schakelen wij een advocaat in.

Wat doen onze vrijwilligers voor gezinsherenigers?
Onze vrijwilligers staan vluchtelingen bij gedurende het hele traject: van aanvraag tot hereniging met hun gezin op Schiphol. Dit is wat ze onder andere doen:

  • Uitleg geven over de procedure van gezinshereniging
  • helpen bij het aanvragen van een visum waarmee ze naar Nederland kunnen komen (dit visum heet officieel een 'machtiging tot voorlopig verblijf', mvv)
  • een advocaat benaderen als zo'n mvv-aanvraag wordt afgewezen
  • contact onderhouden met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  • samen met de vluchtelingen vragen beantwoorden van de IND, en afspraken maken over het opsturen van documenten uit het land van herkomst naar Nederland
  • overleggen met de vluchteling welke reisroute de gezinsleden moeten volgen naar de ambassade (meestal in een naburig land) en vandaar naar Nederland
  • contact zoeken met de ambassade voor een afspraak voor de gezinsleden.

Welke financiële ondersteuning bieden wij?
Naast praktische hulp bieden we ook financiële ondersteuning. Gezinsleden laten overkomen kost in sommige gevallen veel geld. Ons VluchtelingenFonds kan een bijdrage leveren in de kosten, bijvoorbeeld om het vliegticket te betalen. Goed om te weten: onze donateurs maken dit fonds mogelijk.

Juridische expertise op een breder niveau

Signaalfunctie en lobby
Bij beleidswijzigingen op het gebied van bijvoorbeeld  inburgering of de vreemdelingenwet kijkt VluchtelingenWerk Nederland naar de gevolgen voor de doelgroep en onderzoekt of er verbeteringen plaats kunnen vinden. De werkgroepen van VluchtelingenWerk hebben een signaalfunctie richting de vereniging VluchtelingenWerk Nederland.  Zij verzamelt deze sginalen en maakt deze zaken bespreekbaar bij de betrokken partijen.

Helpdesk en VluchtWeb
VluchtelingenWerk heeft een landelijke helpdesk die dient als achterwacht. Daar kunnen alle VluchtelingenWerk locaties terecht met vragen over specifieke maatschappelijke en juridische zaken. Ook hebben we ons eigen systeem: 'VluchtWeb'. Hierop worden de meest recente beleidswijzigingen, jurisprudentie en achtergrondinformatie op het gebied van asiel, gezinshereniging, integratie en inburgering gedeeld met alle begeleiders van VluchtelingenWerk. Ook gebruiken we een landelijk intranet met daarop de laatste nieuwsberichten en beleidswijzigingen. Zo zijn onze medewerkers continu op de hoogte omtrent zaken die betrekking hebben op de doelgroep en is onze dienstverlening altijd actueel!