Juridische begeleiding in het azc en uw gemeente

Asielzoekers en vluchtelingen die net in Nederland zijn, krijgen met allerlei procedures te maken. Extra lastig als je de taal nog niet spreekt en de regels nog niet kent. VluchtelingenWerk biedt juridische ondersteuning tijdens deze belangrijke periode. Zowel bij asielzoekers in het azc als bij vluchtelingen die naar een nieuwe gemeente verhuizen.

Juridische begeleiding in het asielzoekerscentrum

VluchtelingenWerk is aanwezig op alle asielzoekerscentra in Nederland. Bewoners kunnen voor de volgende zaken bij ons terecht:

  • Vluchtverhaalanalyse. Op verzoek van de asielzoeker kan zijn vluchtverhaal in kaart worden gebracht. Dan gaat de vrijwilliger dieper in gesprek met de asielzoeker over ‘waarom’ hij asiel aanvraagt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er speciale aandacht moet naar het asieldossier, omdat de betreffende persoon kwetsbaar is en/of veel heeft meegemaakt.
  • Bijwonen vangehoren met de IND. Een van de kerntaken van onze vrijwilligers is het op verzoek van de asielzoeker of zijn advocaat bijwonen van gesprekken met de IND: de gehoren. In deze gehoren vertelt de asielzoeker waarom hij is gevlucht. Tijdens de gehoren ondersteunt een vrijwilliger de asielzoeker en houdt in de gaten hoe het gehoor verloopt. Daarnaast verdiept een vrijwilliger zich in het dossier en neemt informatie door over het land waar de asielzoeker vandaan komt.
  • Spreekuren. Op elke opvanglocatie houden wij spreekuren waar asielzoekers heen kunnen met hun vragen over de asielprocedure.
  • Opstarten gezinshereniging. Vluchtelingen die in Nederland mogen blijven, mogen hun partner en kinderen over laten komen. Aan zo'n gezinshereniging zitten strenge eisen verbonden. Deze gezinsherenigingsprocedure wordt vaak op het azc opgestart. Onze vrijwilligers helpen daarbij. Zij geven uitleg over de procudure en helpen met het indienen van de aanvraag en het verzamelen en opvragen van documenten.

Juridische begeleiding in de gemeente