Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 is onlosmakelijk verbonden met de coronapandemie. De effecten van de coronamaatregelen op vluchtelingen en op de uitvoering van het vluchtelingenbeleid zijn enorm. Desondanks tonen we als organisatie, en in het bijzonder onze 12.500 vrijwilligers, onze creativiteit en daadkracht om vluchtelingen in Nederland blijvend te ondersteunen en voor hun belangen op te komen.

In 2020...

 • Publieksjaarverslag VluchtelingenWerk 2019Begeleiden we 50.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
 • Begeleiden we 62.000 vluchtelingen in de gemeenten.
 • Zetten 12.500 vrijwilligers zich in voor vluchtelingen.
 • Zijn onze vijf regionale stichtingen actief in 80% van alle gemeenten.
 • Starten we bijna 2.800 aanvragen voor gezinshereniging en ondersteunen we vele duizenden vluchtelingen met hun gezinshereniging die in voorafgaande jaren is gestart.
 • Beantwoordt de juridische helpdesk bijna 6.100 vragen.
 • Volgen bijna 3.100 vluchtelingen een inburgeringscursus.
 • Bieden we digitaal een kijkje in het leven in een azc.
 • Begeleiden we bijna 1.000 vluchtelingen in hun stappen naar of op de arbeidsmarkt. We werken samen met 126 werkgevers die
  hiermee een bijdrage leveren aan de praktijkervaring van vluchtelingen.

Andere aandachtspunten 

 • Nog steeds wachten duizenden asielzoekers maanden of jaren op de start van hun asielprocedure en hun eerste gesprek met de IND. Daarom vraagt VluchtelingenWerk ook in 2020 consequent aandacht voor de wanhopige positie van de wachtende vluchtelingen. Dat doen wij onder andere via een e-mailactie in februari, waarbij ruim 10.000 Nederlanders de Tweede Kamer per mail oproepen om een einde te maken aan de wachttijden.
 • Samen met Defence for Children en Stichting Vluchteling starten we de actie #500kinderen. Daarmee roepen we de Nederlandse overheid op om 500 van de 5.000 alleenstaande kinderen uit de Griekse kampen over te nemen. Onze actie maakt veel los. 184 gemeenten sluiten zich aan bij de coalitie van welwillende gemeenten, net als veel partijprominenten, kerken, artsen en bekende Nederlanders. Ook tekenen ruim 100.000 mensen onze petitie, die we in Den Haag aanbieden aan de Tweede Kamer.
 • Ook in 2020 benadrukken we dat rechtsbijstand noodzakelijk is voor een zorgvuldige asielprocedure en voor het controleren van het werk van de IND. Een klein foutje bij een IND-medewerker kan namelijk al leiden tot onterechte uitzetting naar het land van herkomst: een risico dat door het afschaffen van de rechtsbijstand alleen maar zal toenemen. We zijn opgelucht als de overheid in april 2020 tot inkeer komt en de rechtsbijstand voor asielzoekers behouden blijft.

Belang van steun en samenwerking 

Wij kunnen dit werk uitvoeren dankzij de inzet van 12.500 toegewijde vrijwiligers, de steun van 76.000 trouwe donateurs, de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij en de bijdragen van fondsen. We werken intensief samen met de landelijke overheid, gemeenten, maatschappelijk partners en bedrijven. Samen blijven wij ons met hart en ziel inzetten voor vluchtelingen.

Bekijk het jaarverslag online

Jaarrapport 2020

Geïnteresseerd in de cijfers van onze organisatie? Bekijk dan hieronder het Jaarrapport 2020. Dit is een samengevoegd document waarin het bestuursverslag 2020, de gecombineerde jaarrekening 2020 van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland en de jaarrekening van het Landelijk Bureau zijn opgenomen.

Samen bouwen we aan de toekomst

Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen wij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Help jij ook mee met een gift, zodat vluchtelingen kunnen bouwen aan een leven in veiligheid?
 

Ja, ik help ook mee!

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: