Gemeenten & Professionals, 22 juni 2021

VluchtelingenWerk Albrandswaard zoekt versterking om statushouders op weg te helpen

VluchtelingenWerk Albrandswaard heeft in 2020, ondanks de corona-beperkingen – samen met de gemeente 15 statushouders welkom geheten en op weg geholpen. Daarmee loopt de gemeente, in tegenstelling tot veel andere Nederlandse gemeenten, keurig gelijk op met de door het Rijk vastgestelde taakstelling.
placeholder

Het team van VluchtelingenWerk Albrandswaard hielp niet alleen met de huisvesting van de 15 nieuwkomers in de gemeente, maar bood ook veel statushouders maatschappelijke begeleiding. Het doel van die maatschappelijke begeleiding is dat de nieuwkomer leert zelfstandig gebruik te maken van alle voorzieningen, in staat is daarin zelf keuzes te maken en uiteindelijk een nieuw leven in de gemeente kan opbouwen als volwaardig participerende burger.
Goed begeleiden van nieuwkomers was in 2020 door corona pittig. ‘Het heeft veel extra inzet, creativiteit en flexibiliteit van ons team gevraagd’, erkent teamleider Fine Birahij. Het gezonde verstand en de gezondheid hebben natuurlijk altijd voorop gestaan. ‘Maar dankzij de onvoorwaardelijke inzet van onze bevlogen vrijwilligers hebben we vluchtelingen de hulp kunnen bieden die zij nodig hebben. Dat maakt me trots.’

Veel voldoening

Eén van die vrijwilligers in het team van VluchtelingenWerk Albrandswaard is oud-wethouder Gerard Brussaard, die al vijfenhalf jaar actief is als maatschappelijk begeleider. ‘Ik vind het leuk statushouders  te helpen hier de weg te vinden en te integreren in de Nederlandse samenleving. Omdat deze vluchtelingen in het land van herkomst vaak al het nodige hebben meegemaakt, wil ik hen laten merken dat ze hier welkom zijn. Het geeft enorm veel voldoening als ze dan slagen, als wij van VluchtelingenWerk daar een steentje aan hebben kunnen bijdragen’, aldus Gerard Brussaard die daarvoor graag zijn uitgebreide netwerk -  onder meer opgebouwd in tien jaar wethouderschap - inzet.

291 hulpvragen

Naast de 1-op-1 begeleiding draait VluchtelingenWerk Albrandswaard ook spreekuren (op afspraak) op het kantoor aan de Dorpsstraat in Poortugaal. Daar ging het team aan de slag met 291 hulpvragen, onder meer over financiën, de belastingdienst en andere, voor nieuwkomers, moeilijk te doorgronden brieven.
Vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, hebben recht op hereniging met hun gezin (ouders, partners, kinderen). De juridische procedure bij gezinshereniging is zeer complex, steeds aan verandering onderhevig, bureaucratisch en tijdrovend. Het vergt uiterste zorgvuldigheid, veel tijd en is voor reguliere instanties te kostbaar om uit te voeren.
De juridische begeleiding  van VluchtelingenWerk Albrandswaard draagt bij aan het integratieproces. Zolang een statushouder nog niet herenigd is met zijn of haar gezin, is het moeilijk om een nieuwe start te maken in Nederland. Daarnaast dragen de gezinsherenigingen bij aan de realisatie van de gemeentelijke huisvestingstaakstelling.
Tot slot bood VluchtelingenWerk Albrandswaard 12 nieuwkomers een participatieverklaringstraject aan. Alle vluchtelingen en andere nieuwkomers moeten een ‘participatieverklaring’ ondertekenen. Deze verklaring is bedoeld om hen te wijzen op de rechten, plichten en fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving.

Trouwe vrijwilligers

Het overgrote deel van het werk wordt bij VluchtelingenWerk gedaan door trouwe vrijwilligers die in de gemeente wonen en er een groot netwerk hebben. Zo kunnen zij veel voor de nieuwkomers betekenen. ‘Er zijn ook in 2020 bergen met werk verzet. Het is geweldig om onze vrijwilligers van dichtbij aan het werk te zien. Om te zien hoe zij zich belangeloos, met volle overgave en heel veel warmte, inzetten voor de medemens die de pech had te moeten vluchten en nu ver weg van huis helemaal opnieuw moet beginnen’, aldus Fine Birahij.
Het team in Albrandswaard is op zoek naar versterking. Wie komt er helpen bij de integratie van nieuwkomers? Kijk hier voor de vacatures of neem direct contact op via albrandswaard@vluchtelingenwerk.nl