Somalië: al jaren oorlog

Veel Somaliërs zijn hun land ontvlucht omdat er al jaren een conflict gaande is. De Somalische regering heeft maar een deel van het land onder controle, de rest is in handen van Al-Shabaab en andere groeperingen. Burgers hebben er dagelijks te lijden onder geweld.

Waarom vluchten mensen uit Somalië?

 • De radicaal-islamitische groepering Al-Shabaab heeft grote delen van het platteland van Centraal- en Zuid-Somalië in handen. Hier heerst een klimaat van onderdrukking. Onder hun strikte interpretatie van de sharia zijn muziek, films, sport en bepaalde kleding verboden. Weigering de regels te gehoorzamen kan leiden tot zware bestraffing, zoals zweepslagen en detentie.
 • De veiligheidssituatie is in veel gebieden slecht. Het Somalische leger en AMISOM (de missie van de Afrikaanse Unie) vechten tegen Al-Shabaab, maar er zijn ook gevechten tussen clans. Alle partijen in het conflict plegen mensenrechenschendingen tegen burgers, zoals moord en verkrachting.
 • In gebieden die in handen zijn van de Somalische regering, voert Al-Shabaab geregeld bomaanslagen uit op belangrijke personen. Hierbij vallen ook vaak doden onder de burgerbevolking.

Belangrijkste groepen waardoor gevaar dreigt

 • De situatie voor vrouwen en meisjes is slecht. Er is veel (seksueel) geweld en vrijwel geen bescherming.
 • Etnische minderheden worden achtergesteld en kunnen gevaar lopen.
 • In gebieden waar Al-Shabaab aan de macht is of waar gevochten wordt, is het voor burgers gevaarlijk.
 • Mensen die geassocieerd worden met de overheid en de internationale gemeenschap, lopen risico slachtoffer te worden van een aanslag door Al-Shabaab. Dit zijn bijvoorbeeld leden van de regering en parlement, ambtenaren, medewerkers van hulporganisaties en journalisten.
 • Er is sprake van gedwongen rekrutering en gedwongen huwelijken met Al-Shabaab-leden.

Cijfers

 • Wereldwijd zijn er in 2017 986,400 Somaliërs op de vlucht (2018, UNHCR)
 • IIn 2018 vragen tot en met oktober 103 Somaliërs asiel aan (2018, IND).
 • Eind 2017 wonen in Nederland 40.000 Somaliërs (2017, SCP).
Meer informatie