Onze resultaten

Als vluchteling kun je in Nederland altijd rekenen op onze steun. En dat al meer dan veertig jaar! Van begeleiding bij de asielprocedure en ontmoetingen met vluchtelingen tot actievoeren en vrijwilligerswerk, wij maken ons sterk voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Een greep uit de resultaten.

VluchtelingenWerk helpt asielzoekers tijdens de asielprocedureHulp bij de asielprocedure

In alle fases van de asielprocedure en ook daarna krijgen asielzoekers en vluchtelingen voorlichting en juridische ondersteuning van onze medewerkers en speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers. Zo weten zij onder andere beter wat hun te wachten staat en met welke organisaties zij te maken krijgen.

In 2020...

  • Begeleiden we 50.000 asielzoekers bij hun asielprocedure.
  • Begeleiden we 62.000 vluchtelingen in de gemeenten.
  • Beantwoordt de juridische helpdesk bijna 6.100 vragen.

Lees meer over onze begeleiding tijdens de asielprocedure

VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen met gezinsherenigingOp zoek naar gezinshereniging

Vluchtelingen die in Nederland bescherming vinden, zijn veilig en hoeven niet meer voor hun eigen leven te vrezen. Maar ze maken zich wel grote zorgen over familieleden die zijn achtergebleven. Zolang hun gezin nog gevaar loopt, is het heel moeilijk om een nieuw leven op te bouwen in Nederland.

In 2020 starten we bijna 2.800 aanvragen voor gezinsherenigingen en helpen we vele duizenden andere vluchtelingen met hun gezinshereniging die in voorgaande jaren is gestart.

VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen op weg naar de arbeidsmarktVluchtelingen op weg helpen naar werk

Ons project Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP²) beperkt de obstakels voor arbeidsparticipatie en zorgt dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. Centraal staan: Nederlands leren op de werkvloer, de juiste vaardigheden ontwikkelen en praktijkervaring opdoen.

Dit project draait in 70 gemeenten, met meer dan 100 verschillende werkgevers en zorgt ervoor dat ruim 600 vluchtelingen zich kunnen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingkinderenOpkomen voor de belangen van vluchtelingkinderen

De meest kwetsbare doelgroep onder ons verdient extra aandacht. Daarom organiseren we in 2019 maar liefst 847 keer in 34 azc’s een Time4You-bijeenkomst. Met Time4You richt VluchtelingenWerk zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan.

Ook organiseren we al dertig jaar de Kindervakantieweken. Ruim 500 vluchtelingkinderen gaan in 2019, mét en zonder begeleiding, op vakantie. Daarbij staan rust, plezier en afleiding van de dagelijkse zorgen centraal.

VluchtelingenWerk zorgt voor draagvlak voor vluchtelingen met Bakkie DoenOntmoetingen met vluchtelingen

VluchtelingenWerk zet zich in om het draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving te vergroten.  Een uitstekende manier hiervoor: mensen met vluchtelingen in contact laten komen waardoor ze hun verhaal horen.

‘Bakkie Doen?’ is zo’n succesvol project. In 2019 drinken zo’n 5000 Nederlanders op 37 locaties in Nederland een ‘bakkie’ koffie met een vluchteling. Dat levert vele mooie en bijzondere ontmoetingen op.

VluchtelingenWerk komt op voor vluchtelingen met een Online ManifestWe laten van ons horen met ons Online Manifest

Samen met ondertekenaars van ons Online Manifest verspreiden we in 2019 een geluid op social media waarin vertrouwen luider klinkt dan wantrouwen. En waarin boosheid is vervangen door begrip. Uiteindelijk tekenen duizenden mensen ons online manifest.

Met dank aan de ondertekenaars van het Manifest zijn we nu in gesprek met Facebook over hoe we vluchtelingen online een veilige plek kunnen bieden.

De helden van VluchtelingenWerk: donateurs en vrijwilligersOnze helden: donateurs en vrijwilligers

Ook in 2019 is ons werk niet mogelijk zonder de onmisbare steun van onze donateurs en vrijwilligers. Ruim 63.000 persoonlijke donateurs en 12.500 vrijwilligers maken met hun tomeloze inzet, betrokkenheid en financiële middelen onze ondersteuning aan vluchtelingen mogelijk. Heel hartelijk dank daarvoor!

Tevens zijn we zeer erkentelijk voor bijdragen en subsidies van bedrijven, fondsen, particuliere en culturele instellingen, de Nationale Postcode Loterij, gemeenten en overheid.

Meer resultaten bekijken?