Opvang tijdens de asielprocedure

Opvang tijdens de asielprocedure

Asielzoekers die in Nederland arriveren, worden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Hoe is die opvang geregeld in de verschillende stadia van de asielprocedure?

Opvang bij aankomst in Nederland

Wie asiel aanvraagt in Nederland, moet zich melden bij een aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Vervolgens worden asielzoekers opgevangen in een centrale ontvangstlocatie (COL) van het COA. Daar krijgen ze de eerste opvang.

Opvang tijdens de asielprocedure

Zodra asielzoekers de asielprocedure ingaan, verhuizen ze van de centrale ontvangstlocatie naar een van de proces opvanglocaties (POL) van het COA. Worden ze in de algemene asielprocedure doorverwezen naar de verlengde asielprocedure, dan verhuizen asielzoekers van de proces opvanglocatie naar een asielzoekerscentrum (azc).

Vertrek uit de opvang

Na de asielprocedure verlaten asielzoekers de POL of het azc. Krijgen asielzoekers een verblijfsvergunning, dan wordt hen een eigen woonruimte toegewezen in een Nederlandse gemeente. Bij afwijzing van de asielaanvraag hebben ze nog maximaal vier weken recht op opvang in een azc. In die tijd worden ze voorbereid op terugkeer naar hun land van herkomst.

Geef nepnieuws geen kans en help mee met een gift

VluchtelingenWerk komt op voor de belangen van vluchtelingen in Nederland. Dat doen we onder andere door gevraagd en ongevraagd de publieke discussie te voeden met de juiste cijfers en informatie. Jouw steun is onmisbaar voor ons werk. Help mee en doe een gift.

Ja, ik help mee!

Meer informatie

 

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: