donderdag 20 december 2018

Wachttijden voorafgaand aan asielprocedure wéér opgelopen | een tijdlijn

Een zeer trieste mijlpaal: de wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure zijn inmiddels opgelopen van zo’n 6 dagen naar ongeveer 52 weken. Dit omdat er te weinig personeel wordt ingezet bij de IND. Hierdoor staat het leven van vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen minimaal een jaar op de pauze-stand.

Wij waarschuwden al lange tijd voor de oplopende wachttijden bij de asielprocedure. Ook het afgelopen jaar hebben we meerdere malen, op verschillende manieren, aandacht gevraagd voor de schrijnende gevolgen van de wachttijden. We zijn dan ook teleurgesteld dat de wachttijden alleen maar verder zijn opgelopen. Een tijdlijn van de ontwikkelingen:

  • 2016-2018: Eerste signalen

Al sinds 2016 signaleren we dat de IND de wachttijden van de gezinsherenigingsprocedure van vluchtelingen structureel overschrijdt. Hierdoor zijn gezinnen onnodig lang van elkaar gescheiden. We roepen op om de wachttijden weg te werken.

  • Februari 2018: Nieuwe oproep

Begin dit jaar dwong de Tweede Kamer, na onze oproep, af dat de achterstanden bij de behandeling van eerste afvragen voor zomer 2018 weggewerkt moesten zijn. De achterstanden bij procedures over gezinshereniging bestaan nog steeds. We roepen de staatssecretaris op deze achterstand zo snel mogelijk in te halen.

  • September 2018: Brief aan de Tweede Kamer

Naast de wachttijden voor gezinshereniging lopen ook de wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure op. In een brief aan de Tweede Kamer wijzen we op de opeenstapeling van wachttijden bij verschillende overheidsdiensten. Ook waarschuwen we voor de schrijnende gevolgen ervan.

  • Oktober 2018: COA opent extra pre-pol-locaties

Door de wachttijden ontstaat er een tekort aan opvangplaatsen in de opvangcentra. Er worden tijdelijke locaties geopend. Het zijn onze vrijwilligers die de bewoners daar moeten uitleggen wat niet uit te leggen valt: dat het nog lang kan gaan duren, en niemand precies kan vertellen wanneer hun onzekerheid voorbij is.

  • November 2018: Wij slaan alarm!

Als blijkt dat de wachttijden zijn opgelopen naar 43 weken, slaan wij alarm. Op 13 november roepen we de staatssecretaris op om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. Meer dan 3.500 Nederlanders en verschillende politici steunen onze oproep. Snel daarna wordt een motie ingediend in de Tweede Kamer en worden er Kamervragen gesteld.

  • Eind november 2018: Teleurstellende reactie staatssecretaris

De antwoorden van de staatssecretaris op de Kamervragen blijken teleurstellend. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan over de verwachte termijn waarop de wachttijden zijn weggewerkt. Verder valt op dat er helemaal niet wordt gesproken over het enorme leed dat door de wachttijden wordt veroorzaakt.

  • December 2018: Huidige situatie

De wachttijden lopen verder op: in de loop van december wachten vluchtelingen een jáár. ‘De wachttijden zijn niet alleen een gevolg van een personeelstekort, maar ook van een politieke urgentie het probleem op te lossen’, aldus onze adjunct directeur Jasper Kuipers in een uitzending van Nieuwsuur.

Mohammed (42) uit Syrië: 'Ik dacht dat er een einde zou komen aan onze ellende'

De vlucht van Mohammed en zijn gezin strandde in Griekenland. Vluchtelingen leven in het land onder zware, soms mensonterende, omstandigheden en de situatie is uitzichtloos. Samen met zijn vrouw besloot Mohammed dat hij een veiligere plek zou zoeken, en door zou reizen. Toen hij in Nederland hoorde dat het nog jaren kan duren voordat hij zijn gezin weer ziet, kon hij dat bijna niet geloven. 'Ik riep: "Maar mijn familie leeft daar als beesten", maar daar wordt niet naar geluisterd.'

Deel dit met anderen