donderdag 20 december 2018

Wachttijden voorafgaand aan asielprocedure | een tijdlijn

Een zeer trieste mijlpaal: de wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure zijn inmiddels opgelopen van zo’n 6 dagen naar ongeveer een jaar en 4 maanden. Dit omdat er te weinig personeel wordt ingezet bij de IND. Hierdoor staat het leven van vluchtelingen die in Nederland bescherming vragen ontzettend lang op de pauze-stand.

Wij waarschuwden al lange tijd voor de oplopende wachttijden bij de asielprocedure. Ook het afgelopen jaar hebben we meerdere malen, op verschillende manieren, aandacht gevraagd voor de schrijnende gevolgen van de wachttijden. We zijn dan ook teleurgesteld dat de wachttijden alleen maar verder zijn opgelopen. Een tijdlijn van de ontwikkelingen:

 • 2016: Eerste signalen

Al sinds 2016 signaleren we dat de IND de wachttijden van de gezinsherenigingsprocedure van vluchtelingen structureel overschrijdt. Hierdoor zijn gezinnen onnodig lang van elkaar gescheiden. We roepen op om de wachttijden weg te werken.

 • Februari 2018: Nieuwe oproep

Begin dit jaar dwong de Tweede Kamer, na onze oproep, af dat de achterstanden bij de behandeling van eerste afvragen voor zomer 2018 weggewerkt moesten zijn. De achterstanden bij procedures over gezinshereniging bestaan nog steeds. We roepen de staatssecretaris op deze achterstand zo snel mogelijk in te halen.

 • September 2018: Brief aan de Tweede Kamer

Naast de wachttijden voor gezinshereniging lopen ook de wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure op. In een brief aan de Tweede Kamer wijzen we op de opeenstapeling van wachttijden bij verschillende overheidsdiensten. Ook waarschuwen we voor de schrijnende gevolgen ervan.

 • Oktober 2018: COA opent extra pre-pol-locaties

Door de wachttijden ontstaat er een tekort aan opvangplaatsen in de opvangcentra. Er worden tijdelijke locaties geopend. Het zijn onze vrijwilligers die de bewoners daar moeten uitleggen wat niet uit te leggen valt: dat het nog lang kan gaan duren, en niemand precies kan vertellen wanneer hun onzekerheid voorbij is.

 • November 2018: Wij slaan alarm!

Als blijkt dat de wachttijden zijn opgelopen naar 43 weken, slaan wij alarm. Op 13 november roepen we de staatssecretaris op om zo snel mogelijk orde op zaken te stellen. Meer dan 3.500 Nederlanders en verschillende politici steunen onze oproep. Snel daarna wordt een motie ingediend in de Tweede Kamer en worden er Kamervragen gesteld.

 • Eind november 2018: Teleurstellende reactie staatssecretaris

De antwoorden van de staatssecretaris op de Kamervragen blijken teleurstellend. Er worden geen concrete toezeggingen gedaan over de verwachte termijn waarop de wachttijden zijn weggewerkt. Verder valt op dat er helemaal niet wordt gesproken over het enorme leed dat door de wachttijden wordt veroorzaakt. 

 • December 2018: Personeelstekort bij IND

De wachttijden lopen verder op: in de loop van december wachten vluchtelingen een jáár. ‘De wachttijden zijn niet alleen een gevolg van een personeelstekort, maar ook van een politieke urgentie het probleem op te lossen’, aldus onze adjunct directeur Jasper Kuipers in een uitzending van Nieuwsuur. In december 2018 bleek de IND voor minstens een miljoen euro aan dwangsommen te moeten betalen omdat asielzoekers niet op tijd een besluit hebben gekregen op een verblijfsaanvraag.

 • Januari 2019: Opnieuw opgelopen

De vertraging van de asielprocedure is verder opgelopen tot bijna anderhalf jaar! Als de vertraging met dit tempo doorgroeit kan de wachttijd in de komende maanden zomaar doorgroeien tot 2 jaar. Daarbij is de toegang tot medische zorg voor de wachtende asielzoekers zeer problematisch en loopt de spanning in de centra op door grote zorgen over gezinshereniging en een gebrek aan voorzieningen.

 • Februari 2019: eindelijk goede toegang tot zorg

De wachtende asielzoekers verblijven niet op een regulier azc, maar op speciale opvanglocaties. Tot voor kort hadden bewoners van deze locaties minder recht op zorg. Met de enorm opgelopen wachttijden, zorgde die regel voor steeds grotere problemen. Zo werden bewoners niet doorverwezen naar specialisten. Mede door ons aandringen zijn de rechten van deze bewoners op medische zorg nu gelijkgetrokken met vluchtelingen op andere azc's.

 • April 2019: Wachttijden asielprocedure bij IND pas in 2021 opgelost

Staatssecretaris Harbers verwacht dat de IND pas in 2021 alle asielverzoeken weer op tijd kan behandelen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over verschillende problemen waar de Immigratie & Naturalisatiedienst (IND) mee kampt. Wij zijn geschokt door deze nieuwe prognose. Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland: “De problemen bij de IND zijn nog ernstiger dan gedacht. We maken ons grote zorgen. De onzekerheid bij asielzoekers is enorm.”. VluchtelingenWerk roept de staatssecretaris op alles op alles te zetten om de wachttijden snel terug te dringen, en de IND intussen niet nog meer te belasten.

 • Mei 2019: kabinet steekt meer geld in aanpakken wachttijden asielprocedure

Het kabinet gaat structureel meer geld steken in het sneller afhandelen van de asielprocedure. Heel goed nieuws dat lang op zich heeft laten wachten. We hebben dit urgente onderwerp meerdere malen op de politieke agenda gezet. De wachttijden voor de asielprocedure liepen namelijk de afgelopen tijd extreem op. Door slechte planning en jarenlange bezuinigingen kampte de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) met een personeelstekort. Worden de asielverzoeken nu eindelijk weer snel behandeld?

Mohammed (42) uit Syrië: 'Ik dacht dat er een einde zou komen aan onze ellende'

Mohammed en zijn gezin strandde vanuit Syrië in Griekenland. Vluchtelingen leven daar onder zware omstandigheden en de situatie is uitzichtloos. Mohammed besloot zijn gezin achter te laten en zelf op zoek te gaan naar een veiligere plek. In Nederland hoorde hij dat het nog jaren kan duren voordat hij zijn gezin weer ziet. Hij kon dat niet geloven. 'Ik riep: "Maar mijn familie leeft daar als beesten".